Aankopen Spar Halen

Beste ouders

Indien u soms uw inkopen doet in de Spar in Halen, willen wij u vragen om uw rekening in de bus van Chiro Schulen te steken die daar staat (actie loopt nog tot eind december 2015). Zo helpt u ons een handje bij het verzamelen van sponsoring.

Alvast bedankt!

Groetjes

De leiding